Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

Údaje shromážděné jako údaje poskytnuté dobrovolně (tj. jméno a příjmení pokud jsem vyplnil, e-mail a dotaz) v sekci „Poradna“ budou používány a zpracovávány výhradně za účelem zpracování otázek a poskytnutí vyžádaných služeb, a to pouze po dobu nezbytnou pro poskytnutí vyžádaných služeb.


Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, pouze pokud požádáte o poskytnutí určitých služeb a vaše údaje potřebujeme pro tento účel, nebo pokud jste nám k tomu dobrovolně dali výslovný souhlas. Právní základ zpracovávání údajů je dán Čl. 6 odst. 1 b nařízení GDPR a Čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR.


Svůj souhlas můžete dát vyplněním kontaktního formuláře. Pokud zákon nestanoví jinak, vaše osobní údaje použijeme pouze k účelům, ke kterým jste nám dali souhlas. Pokud máte navíc zájem o zasílaní newsletterů, zaškrtněte i další políčko „Mám zájem o další informace“², jinak budou vaše údaje využite pouze pro účely poradny a poskytnutí vyžádaných služeb.


Kdykoli můžete bezplatně požádat o poskytnutí informací o rozsahu, původu a příjemcích uložených údajů a rovněž o účelu jejich ukládání. Mimo to máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů v souladu s předpisy pro ochranu údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním údajů a právo na přenositelnost údajů. Rovněž máte právo se odvolat u kontrolního orgánu.


K údajům, které v kontaktním formuláři dobrovolně vyplníte, mají přístup pouze vybrány zaměstnanci firmy společnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., se sídlem Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČ:, 40612104 jakožto správce. V případe odborních dotazů, je pouze dotaz přeposílám odborníkovi/lékaři ke zpracování.


Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů. Pro tento účel stačí zaslat e-mail na adresu info@ardez.cz.


Toto Prohlášení o ochraně údajů je aktuální a platí od 25. 5. 2018. Vyhrazujeme si právo toto Prohlášení o ochraně údajů kdykoli v budoucnu upravit, především přizpůsobit ho změnám na našem webu nebo implementaci nových technologií.

Souhlas se zasílaním newsletterů a ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím uvedeného souhlasu se zasílání newsletteru souhlasím se zařazením všech mnou uvedených osobních údajů v rozsahu e-mail a pokud jsem vyplnil i jméno a příjmení (dále jen údaje) do databáze společnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., se sídlem Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČ:, 40612104 jakožto správce.

Údaje budou zpracovány za účelem nabízení výrobků a služeb, budování zákaznické databáze, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..

Tento souhlas je udělován na dobu 3 let nebo do jeho odvolání. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a mám práva dle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.